BULETINI

Mirësevini
 Buletini i Shkencave të Natyrës është një burim i hapur i shkencës dhe artikujve të lidhur me të. 
Ky buletin është një hapësirë për të shkëmbyer idetë, ku çdo kush mund të kontribuojë, por edhe të marrë ide.
  
 

 


Buletini i Shkencave të Natyrës (Online) 
ISSN 2305-882X

Botimi Nr. 13, viti 2012

Botimi Nr. 14, viti 2012


Botimi Nr. 15, viti 2013

Botimi Nr. 16, viti 2013
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8YnVsZXRpbml8Z3g6MjlhM2MxZWI3M2QzMjFm


Botimi Nr. 17, viti 2014
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-17-viti-2014        Botimi Nr. 18, viti 2014
          
        
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-18-viti-2014

          

           Botimi Nr. 19, viti 2015
          
        
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-19-viti-2015

          
           
            Botimi Nr. 20, viti 2015
  
        https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-20-viti-2015
         
           

            Botimi Nr. SPECIAL, viti 2015

        https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/buletini/home/special.JPG 
 
           
 
            Botimi Nr. 21, viti 2016

        
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-21-viti-2016

                   

 
           Botimi Nr. 22, viti 2016
        
        https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-22-viti-2016

                   

            Botimi Nr. 23, viti 2017
       
             https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-23-viti-2017
        
           
            
            Botimi Nr. 24, viti 2017
       
            https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/botimi-nr-24-viti-2018?pli=1
        
        

            Botimi Nr. 25, viti 2018

         https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/buletini/home/botimi-nr-25-viti-2018
              Klikoni per permbajten

            Botimi Nr. 26, viti 2018

         https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/buletini/home/botimi-nr-26-viti-2018
              Klikoni per permbajten

          

          Botimi Nr. 26, viti 2018


         http://buletini.fshn.edu.al/botimi-nr-27-viti-2019
         

         
         https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/buletini/home/botimi-nr-28-viti-2019
               Klikoni per permbajten


Njoftim për autorët
Artikujt për buletinin, mund të dërgohen në redaksi në adresën : buletini@fshn.edu.al

Artikulli duhet të jetë i shkruajtur në word i formatuar sipas udhëzimeve të publikuara në seksionin udhëzime për autorët .

Klikoni më poshtë për të dërguar punimin Tuaj.