KËSHILLI BOTUES

Prof. Dr. Spiro DRUSHKU, Kryetar

Prof. Dr. Fatmir HOXHA, Anëtar

Prof. Dr. Teuta DILO, Anëtar

Prof. Dr. Majlinda VASJARI, Anëtar

Prof. Dr. Agim MALJA, Anëtar

Prof. Dr. Ilia MIKEREZI, Anëtar

Prof.Dr. Ariola BACU, Anëtar

Prof. Dr. Petrit HODA, Anëtar

Prof. Dr. Elida HOXHA, Anëtar

Prof. As. Alda KIKA, Anëtar

Sekretare e këshillit botues, Anila MIKEREZI