KËSHILLI BOTUES

Prof. Dr. Spiro DRUSHKU, Kryetar

Prof. Dr. Fatmir HOXHA, Anëtar

Prof. Dr. Majlinda VASJARI, Anëtar

Prof. Dr. Ilia MIKEREZI, Anëtar

Prof. Dr. Ariola BACU, Anëtar

Prof. Dr. Petrit HODA, Anëtar

Prof. Asoc. Dr. Ilir VARDHAMI, Anëtar

Prof. Asoc. Dr. Ilirjana BOCI Anëtar

Prof. As. Alda KIKA, Anëtar

Dr. Gerti XHIXHA, Anëtar


Sekretare e këshillit botues, Anila MIKEREZI